Před 19. hodinou odvolilo v Probulově z celkového počtu 60 voličů zatím 22 lidí. Z šestnáctičlenné kandidátky ale zatím odvolili jen čtyři lidé. Komise se shodla na tom, že více lidí přijde v sobotu.

Volební komise v Probulově.

Podobně tomu bylo po 19. hodině i v Orlíku nad Vltavou, kde z celkového počtu 246 voličů v tu dobu odevzdalo svůj hlas 48 voličů. Podle informací členek komise přišli volit někteří lidé cestou do hospůdky a další, že určitě spojí volby s tím, až půjdou zítra nakoupit. Voliče tu mají ve věku od 18 do 97, ale nejstarší 97letou voličku tu neočekávají. Žije v domě s pečovatelskou službou mimo obec. O návštěvu s volební urnou tady nepožádal nikdo.