Dálnice D3 a D4 se prodlouží dohromady o více než 60 kilometrů, což vyžaduje pořádné kvantum betonu. Dvorním dodavatelem stavebního materiálu - především jemného písku do betonu - pro obě stavby je i díky své ideální poloze pískovna Čavyně u Vodňan. V loňském roce, kdy už se pracovalo na všech osmi nově budovaných úsecích, zde stoupla těžba na 380 tisíc tun.

Práce na dostavbě dálnice D4.
Kruháč u Nové Hospody, zavřený sjezd na Plzeň. Tak pokračuje stavba D4

Dopravní stavby jsou významným odběratelem materiálu. V minulosti se odtud vozil písek například na stavbu horkovodu z Temelína do Českých Budějovic, kam během dvou let padlo zhruba sto tisíc tun, nebo stavbu tunelu v Českých Budějovicích. Především v dnešní době, kdy je stavebnictví obecně v útlumu, jsou podobné projekty hlavními zákazníky.

I kvůli dopadu krize na stavebnictví letos očekávají v pískovně nižší objem těžby než loni, jak potvrdil vedoucí Stanislav Kužel. „V pískovně to vidíme hlavně na omezené aktivitě maloodběratelů, ale i na řadě zrušených větších investičních akcích. O to významnější jsou pro nás nyní aktuální dodávky na budování dálniční sítě. Například jen na dálnici D4 v tomto období dodáváme z Čavyně každý týden 800 tun písku. Materiál slouží k výstavbě veškerých betonových prvků, zejména mostů, okružních křižovatek či nájezdů,“ uvedl Stanislav Kužel, vedoucí pískovny Čavyně ze společnosti České štěrkopísky.

Pět nových úseků na dálnici D4 mezi Háji a Miroticemi zahrnuje skoro 32 kilometrů a vyplní propast mezi hotovou středočeskou částí a krátkým úsekem mezi Blatnou a Pískem. Vznikne tak souvislá dálnice o délce 84 kilometrů. U Českých Budějovic silničáři naproti tomu v posledních čtyřech letech rozestavěli tři nové úseky dálnice D3 o délce přes 28 kilometrů. Po dokončení výstavby se prodlouží její stávající trasa na téměř 100 kilometrů. Všech osm nových úseků na dálnicích D3 a D4 mají stavbaři dokončit právě v roce 2024.

Pískovna Čavyně patří k nejmladším těžebním oblastem v Jihočeském kraji. Začalo se o ní mluvit v roce 2008, kdy těžbu štěrkopísku schválili vodňanští zastupitelé. O dva roky později začal archeologický průzkum, a pak těžba samotná. Zahájení provozu doprovázely protesty a petice některých lidí žijících v okolí. V roce 2018 došlo k rozšíření těžby a ani tehdy to neproběhlo zcela v klidu.

V pískovně vznikne koupání pro veřejnost

V současné době už se připravuje první rekultivace. Část ložiska by měla být už letos dotěžena a společnost České štěrkopísky v ní chce příští rok upravit svahy, dosypat terén a vytvořit jezero pro veřejnost. Jedná se o okrajovou část areálu, takže ji následně těžaři oddělí plotem od stávající těžby a poskytnou koupaliště k rekreačnímu využití.

Turisté nerespektují zákaz koupání v cepských pískovnách. V letních dnech jsou vodní plochy doslova v obležení.
Kvalita vody v cepských pískovnách se zhoršuje. Lidé nerespektují zákaz koupání

Štěrkopísek z pískoven patří vedle stavebního kamene z kamenolomů mezi základní stavební suroviny. Investoři a betonárky oceňují, že nejkvalitnější části čavyňského ložiska vynikají výrazně světlou barvou písku, což podporuje estetický výsledek betonových prvků.

Česká geologická služba již několik let varuje před hrozícím nedostatkem těchto materiálů. Z předběžných prognóz vyplývá, že do deseti let skončí 60 % aktivních ložisek. Jihočeský kraj disponuje několika velkými řekami a díky tomu i dostatečnými zásobami štěrkopísků. V současnosti zde funguje patnáct pískoven. I tak však může region brzy čelit problémům s jejich těžbou. Geologové spočítali, že do deseti let skončí naprostá většina ložisek a zůstanou pouhá tři.