Severní část území počítá s parkovacím domem, 133 byty, marketem, mateřskou školou pro sto dětí i zcela novou dopravní infrastrukturou a spoustou zeleně. Urbanistickou studií i záměrem na vypracování projektové dokumentace na ZTV se budou zabývat zastupitelé Písku příští týden.

Vzhledem k tomu, že výstavbou vznikne nová městská čtvrť, chce město budoucí podobu ovlivnit. Jedním z požadavků na zpracování studie například bylo, aby zde vznikl počet bytů určité velikosti, která umožní bydlení rodinám. Naopak nebyl zájem na tom, aby zde vznikly primárně malometrážní byty.

Severní část bývalých kasáren by měla nabídnout 133 bytů i nebytové prostory coby možnosti pro podnikání. Město tady postaví také novou školku pro sto dětí, kterou bude možné v budoucnu podle potřeby přistavět. Zájem o bydlení v Písku je velký i nyní a po dostavbě dálnice na Prahu se předpokládá jeho další navýšení.

Pražská brána nabídne byty, parkování i školku.
Písek bude mít novou městskou čtvrť. Pražská brána nabídne byty i parkování

Počítá se také s dostatkem parkovacích ploch, jak ujistila při veřejném projednání investic města místostarostka Petra Trambová. „Většina parkování v lokalitě bude v parkovacím domě. Díky tomu ušetříme plochu pro zeleň, která zde bude mít také důležité místo," uvedla s tím, že plánovaná kapacita parkování je 380 míst, z čehož 276 bude v parkovacím domě.

Město musí mimo jiné vyřešit dopravní napojení lokality. V Pražské ulici vybuduje kruhový objezd, na jehož přípravě už se pracuje a pravděpodobně do léta by mohlo být vydané stavební povolení. Na jeho výstavbě by se měl podílet Jihočeský kraj.

Na sídlišti Portyč vznikne nový skatepark.
V červnu se má začít budovat nový skatepark na Portyči. Bude volně přístupný

V plánu je také přemostění komunikace I/20 lávkou pro pěší směrem k části svatý Václav, které bude součástí výstavby základní technické vybavenosti. Město může budovat ZTV samo a následně některé pozemky odprodat investorům a na některých pozemcích stavět bytové domy samo nebo družstevním modelem, popřípadě přenechat výstavbu za jasně definovaných podmínek investorovi. Výstavba též může probíhat ve spolupráci s developerem jako například ve Smrkovicích.

Město chce, aby případný investor či developer přispěl na vybudování ZTV, mateřské školy, lávky přes silnici I/20, parkovací místa v parkovacím domě a aby město získalo určitý počet bytů za cenu dle skutečných nákladů.