Počet obyvatel Písku se v letním roce mírně, ale soustavně zvyšuje. Potvrdilo to i slavnostní vítání dětí konané v obřadní síni  radnice v Písku. V pondělí 12. října se uskutečnily dva obřady vítání dětí mezi nové občany města. 

„Přeji dětem krásný a radostný život. Ale to, jaký skutečně bude, záleží na rodičích, školele a celé společnosti. Proto by zejména rodiče měli svým potomkům věnovat hodně lásky a času," zdůraznila obřadnice Věra Žáková.

Při prvním obřadu byli přivítáni:  Erika Jelínková, Václav Venclík,  Emma Müllerová,  Alena Utěšilová, Ondřej Konop, Mia Štolc a Sofie Kotrbová. Během druhého obřadu byli přivítáni: Jan Krška, Emma Kempferová, Šimon Padykula, Veronika Burešová, Tereza Malíská. Michal Pešek, Viktorie Drtinová, Jonáš Pečený a Aneta Mašíková. Vítání do života byli přítomni vedle rodičů i další příbuzní. Platilo  to například  o Anetce Mašíkové, se kterou byli na radnici  maminka Zuzana a tatínek  Martin Pixa a  prarodiče.