Protože oba rodiče Víta Kozáka byli nadšenými skauty, zaregistrovali svého syna do píseckého střediska hned ve třech letech. Šestiletý Vít se pak stal součástí Vlčat, mladých skautů ve věku od 6 do 12 let. „Pod dohledem oddílového vedoucího jsme si osvojili například morseovku nebo se naučili vázat uzly," popisuje Pavouk, jak zní chlapcovo skautské jméno, a dodává: „Velký důraz je kladen také na to, abychom si vytvořili kladný vztah k přírodě."

V rámci všestranného rozvoje osobnosti pak mohou Vlčata sbírat takzvané vlčky a odborky. Vítek si na svůj kroj mohl našít například tři bílé tesáky. Ty získal za absolvování pětikilometrové cesty, na které plnil obtížné úkoly. Součástí skautského výcviku je rovněž pobyt na letním táboře. „Na tábor jezdím teď rád hlavně kvůli tomu, že se mohu podílet na vymýšlení celotáborovky. Také tam mám kamarády, se kterými se znám už od dětství, takže si rozumíme," říká.

Ve dvanácti letech se pak Vít stal skutečným skautem. „Jako skaut si dál rozšiřuji a zdokonaluji své znalosti, které jsem získal jako Vlče," pokračuje. Nadšený člen Junáka by se rád aktivně věnoval skautingu i nadále, ideálně jako oddílový vedoucí. Proto absolvoval zdravotnický kurz a také se účastní vzdělávacích seminářů. Následně musí složit nejdříve čekatelské a poté vůdcovské zkoušky. "Vedoucím chci být proto, abych mohl předat dál zkušenosti a poznatky, které jsem získal od svých vedoucích – Bohumíra Bernáška, Ivety Kofroňové a Michala Chomy," uzavírá mladý skaut, který se právě se spoustou zážitků vrátil z tábora u Skaličného rybníka.

PETRA ZACHATÁ