Zasedání zastupitelstva, které se bude konat v neděli od 15 hodin v kulturním domě, nemusí být jen ustavující. Po složení slibu zastupitelů a volbě vedení města by se na program mohl dostat pracovní bod.

Nový zastupitel Martin Brož (Česká pirátská strana) předkládá materiál týkající se elektroodpadu. „Město má před sebou velké investice, ale některé příjmy se snižují nebo zastavují úplně. Jako příklad mohu uvést zastavení příjmů z výherních hracích automatů. Proto je nutné hledat nové zdroje, ze kterých by přišlo do rozpočtu víc peněz," zdůraznil Martin Brož.

Zastupitel navrhuje schválit návrh na zpracování studie o dalším využití elektrozařízení a elektroodpadu. 

„Písek má na sběr a likvidaci elektroodpadu již několik let zavedený systém sběru tohoto odpadu prostřednictvím smluv se společnostmi Asekol a Elektrowin, které odebírají malé i velké elektrospotřebiče a za odpad městu platí," uvedl Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek.

Zastupitel Martin Brož se však domnívá, že pokud by město samo třídilo elektroodpad, mohlo by získat více peněz. „Kromě toho by v chráněné dílně vznikla nová pracovní místa pro zdravotně postižené občany, na která by přispíval úřad práce. Na zřízení dílny by bylo možné získat dotaci z Evropské unie. Za vytříděný elektroodpad by získalo město víc peněz," dodal Martin Brož.

O tom, zda se tento bod dostane na program ustavujícího nebo dalšího zasedání, rozhodnou zastupitelé.