Stavba dálnice D4 začala v červnu 2021. První půlrok patřil především přípravným pracím, zatímco letos už stavební práce běžely naplno. Jak uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert, odhadem bude v průběhu letošního roku prostavěno přibližně třicet šest procent z celkové hodnoty projektu. „Jsme rádi, že se daří postup prací na Via Salis držet tak, jak byl naplánován, protože dostavba D4 je důležitá pro budoucnost PPP projektů v ČR. Je tedy naším cílem, aby zůstal první PPP projekt i nadále pozitivní referencí,” dodal Christian Biegert. Dálnice Via Salis je prvním českým PPP projektem, kdy je investorem soukromý subjekt, v oblasti infrastruktury.

Rok a půl od oficiálního zahájení stavby jsou některé části projektu dokončeny zcela a některé z podstatné části. Na celé trase budoucí části dálnice D4 byly dokončeny skrývky ornice a většina přeložek inženýrských sítí (zhruba 70 %). Proběhly práce na sanaci podloží v objemu 358 tisíc metrů krychlových, které jsou dokončeny asi ze 78 procent, a ve zhruba jedné třetině jsou hrubé zemní práce na budování výkopů a náspů.

U křižovatky Lety vznikl provoz pro výrobu betonových a asfaltových směsí, u nějž se počítá s produkcí přibližně 70 tisíc metrů krachlových betonu a 500 tisíc tun asfaltových směsí. Tato lokalita byla z hlediska logistiky zvolena strategicky přibližně v polovině budovaného úseku, aby se minimalizovaly přepravní náklady a dopravou byly co nejméně zatěžovány obce na trase.

Pracuje se také na budování mostních objektů, jejich pilotovém založení pomocí vrtacích souprav a následně se pokračuje i s výstavbou základů, pilířů a opěr. Celkem vznikne na budovaném úseku D4 čtyřicet nových mostních konstrukcí. Některé mosty ve špatném technickém stavu musí být odstraněny. Stavaři již letos odstranili dva mosty v blízkosti Mirotic a na jejich místě vznikají nové.

Jednou z největších akcí letošního roku je odtěžování velkého skalního masivu u obce Milín, aby tak byl vytvořen dostatečný prostor pro budoucí dálnici. Při zhruba 70 odstřelech se v období osmi až devíti měsíců odtěží 43 tisíc kubických metrů horniny, které budou znovu použity v rámci terénních úprav na D4.

S plánovanými uzavírkami roku 2023 úzce souvisí i budování objízdných tras, na něž byl nebo bude převeden provoz ze silnice I/4 tak, aby se uvolnila hlavní trasa a mohly na ní bezpečně probíhat stavební práce.

Práce na Via Salis se nezastaví ani mimo hlavní stavební sezonu, ale budou pokračovat pouze činnosti, u nichž je technologicky možné, aby probíhaly i v zimním počasí. Bude se pracovat například na přeložkách, na některých zemních úpravách nebo na odtěžování skalního masivu u Milína. Zároveň se bude vše připravovat na zahájení plné stavební sezony na jaře 2023.

V příštím roce bude část nově vybudovaných úseků využita v rámci dočasné organizace dopravy, což znamená, že účastníci silničního provozu budou částečně využívat některé části budoucí D4.

Na 5,5 km dlouhém úseku č. 2 (Háje-Milín) začne v dubnu 200denní uzavírka, během níž povede doprava po místní komunikaci přes Milín, poté bude ke konci roku 2023 doprava přesměrována na novou levou polovinu již zhotovené dálnice. Pravý jízdní pás budoucí dálnice včetně mostů by měl být otevřen také na 3,6 km dlouhém úseku č. 6 (Mirotice, rozšíření). Doprava bude také odkloněna ze stávající I/4 na nově budovanou souběžnou komunikaci II/604 v úseku č. 4 Lety-Čimelice (2 590 m), a to za účelem výstavby mostů a hlavní trasy. Kromě budování nových tras (celkem 32 km) se stavaři zaměří také na 16 km v tzv. brownfieldovém úseku, kde dojde k modernizaci stávajících úseků pozemních komunikací zahrnutých do projektu. Významnou akcí v roce 2023 bude i zahájení výstavby dálničních odpočívek Krsice v úseku č. 5 a postupně se bude budovat také dálniční informační systém. V neposlední řadě je třeba zmínit i výstavbu nového operačního střediska, odkud se bude v období koncese řídit správa a údržba 48 kilometrů nově vybudované dálnice D4. Umístěno bude u křižovatky Lety.