Jak uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček, drůbež se nesmí chovat ve volném výběhu a musí jít být zamezen kontakt s divokými ptáky. „Dále je chovatelům zakázáno přemísťování a prodej a pořádání svodů drůbeže a ptactva,“ shrnul. Cílem je především zamezení šíření viru.

Podle ředitele krajské veterinární správy Františka Kouby aviární influenzu subtypu H5N8. identifikovali u pěti divokých kachen a jedné labutě nalezených na Starohaklovském rybníku u Českých Budějovic. „Test měla pozitivní i labuť nalezená na Otavě u Hradiště na Písecku,“ zmínil. K vyšetření odeslali také mrtvou volavku nalezenou u řeky u Veselí nad Lužnicí, u té se onemocnění nepotvrdilo.

KONTROLY POKRAČUJÍ

Veterináři pokračují v kontrolách kolem ohniska v Dlouhé Lhotě na Táborsku. Výhodou je, že velkochovy jsou poloprázdné. „V Kachní farmě Strkov v Plané nad Lužnicí mají dvě hospodářství. Nyní mají jen chovné hejno, kde jsou opatření nastavena. Výkrm a haly u rybníka Koberný jsou nyní bez zvířat,“ upozornil.

Na návštěvu zřejmě vyrazí i do Zoo Tábor, kde chovají řadu i vzácných ptáků. „Zřejmě tam také provedeme kontrolu,“ dodal. Specifický je podnik Mezinárodní testování drůbeže v Ústrašicích, podle ředitele závodu Jana Tyla přibyla ke standardním opatřením důsledná dezinfekce. „Ven chodí jen husy kvůli blížící se snášce,“ sdělil. Aktuálně se starají o 20 tisíc slepic, 10 tisíc brojlerů a 840 hus. Ošetřovatelé se tu přezouvají před každým vstupem do haly, nechybí ani speciální rohože.

I ministr zemědělství Miroslav Toman nákazovou situaci hodnotí jako zhoršující. „Proto jsme rozhodli společně se státní veterinární správou o opatřeních, která budou platná pro chovatele po celé republice. Kvůli dalšímu šíření ptačí chřipky omezujeme volný chov drůbeže, prodej a přemísťování živé drůbeže a také svody drůbeže a ptáků. Současně se chovatelům omlouváme za komplikace,“ sdělil ministr zemědělství.

VÝJIMKY JEN NA POVOLENÍ

Mimořádná veterinární opatření zakazují chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle plemenářského zákona, chovat drůbež ve volném výběhu.

Výjimky z tohoto opatření může dle ředitele SVS Zbyňka Semeráda povolit místně příslušná krajská veterinární správa. „A to za podmínky, že krmivo a voda se ptákům podávají uvnitř nebo pod přístřeškem, které zabraňují kontaktu volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou, a v případě, že je drůbeži zabráněno v přístupu na otevřené vodní plochy nebo toky,“ uvedl Semerád.

Platná opatření

- zákaz přemísťování ptáků mezi chovy, do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků
– dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící
– neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva
– zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí
– zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření
– každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na veterinární správu na tel: 720 995 212.