Veřejná služba funguje oficiálně od začátku roku, ale nezaměstnaní v ní pracují převážně až od začátku března. „Ohlasy jsou zatím vesměs pozitivní, a to především u obcí, které veřejné služby využívají. Na druhé straně jsou ale i místa, kde veřejnou službu předem odmítnou, aniž by ji vyzkoušeli. To je škoda," zmínil ředitel píseckého kontaktního pracoviště úřadu práce Jiří Brožák.

Starostka Hrejkovic Hana Kašparová patří mezi ty, kteří službu jednoznačně vítají. Do konce června budou obec zkrášlovat čtyři lidé pracující na veřejnou službu. „Sami zaměstnáváme jednoho člověka, ale to je málo, přeci jen máme čtyři místní části," připomíná starostka.
Pracovníci musí oddělat dvacet hodin týdně, většinou se věnují sečení trávy a další údržbě veřejných ploch. „Dříve jsme tu měli šest lidí zaměstnaných přes úřad práce. Obyvatelé už si zvykli, že je obec posečená a uklizená. Za veřejnou službu jsme rádi,  jeden člověk, kterého zaměstnáváme, by údržbu sám nezvládl," dodala Hana Kašparová, která zatím neví, kolik lidí budou moci na službu využívat v dalších měsících.  

Veřejná služba je zacílena především na nezaměstnané, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi a zároveň jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok.

Veřejnou službou se rozumí pomoc obci, zejména při zlepšování prostředí v obci, udržování čistoty veřejných prostranství či pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Za její výkon nenáleží odměna. Po výkonu veřejné služby mohou být nezaměstnaní přeřazeni na veřejně prospěšné práce, které už jsou placené.

Veřejnou službu na Písecku organizuje na základě smlouvy s úřadem práce průběžně okolo patnácti koordinátorů. (lk,klč)