Tato světla se postupem času dostala do takového stavu, že už nebylo možné je rozsvítit. Aby bylo možné vůbec provést opravu světel a opětovné napojení, bylo potřeba odstranit dlouhotrvající problémy na veřejném osvětlení v Zámostí, kterého si určitě každý všiml. Právě z veřejného osvětlení v Zámostí jsou napájena světla v pěší zóně U skály. Bylo odhaleno několik úseků, kde jsou kabely pro veřejné osvětlení

v havarijním stavu a způsobovaly časté výpadky osvětlení. Jeden úsek je odpojen částečně, aby alespoň nouzově mohl svítit, druhý úsek je odpojen zcela, protože jeho stav nedovoluje ani částečný provoz.

Po těchto opatřeních došlo k rekonstrukci osvětlení v lokalitě U Skály. Pracovníci údržby města osadili sloupy novými LED světly a provedli výměnu elektrovýzbroje a jejích krytů v dolní části sloupů. Po těchto úpravách bylo osvětlení napojeno a od 17. září je opět v provozu. „Doufáme, že osvětlení částečně přispěje i ke snížení problémů s vandalstvím a nepořádkem v této části Mirovic,“ dodal elektrikář Jiří Jílek.

Dále doplnil: „V následujících dnech se s kolegy zaměříme na opravu poškozených úseků veřejného osvětlení v Zámostí, aby bylo opět zajištěno osvětlení všech částí města.“

Marie Hrdinová