Převod schválili zastupitelé na svém jednání minulý týden. Do roku 2001 bylo veřejné osvětlení v majetku města, poté bylo prodáno Městským službám Písek. „Především v souvislosti se získáváním dotací se část osvětlení převedla na město,“ informoval místostarosta Písku Jiří Hořánek.

Jednalo se hlavně o celkové rekonstrukce komunikací, jejichž součástí bylo i veřejné osvětlení. Podmínkou přidělení dotace byla však většinou podmínka vlastnictví, a to i po dobu udržitelnosti projektu. Nyní, po uplynutí doby udržitelnosti, je možné majetek převést zpět na městské služby.