Vyhovět sportovně založeným obyvatelům, kteří chtějí workoutové hřiště, se rozhodlo vedení města Milevska.

Street workout
Při cvičení je ve všech cvicích využívána váha vlastního těla, odpadá tak potřeba posilovacích strojů. Cviky jsou prováděny na ocelových konstrukcích a většina vychází ze základních prvků – hrazdy, bradla, žebřiny a lavice.

Na vybudování venkovního areálu se sportovními prvky by mohla městu přispět Nadace ČEZ. Podání žádosti o příspěvek už radní schválili. „Nápad na vybudování hřiště s workoutovými prvky vznikl z iniciativy místních lidí už asi před třemi lety a stále se o tom hovoří,“ uvedl Pavel Stejskal, ředitel městské společnosti SPOS, která by měla mít nové hřiště na starosti. Vzniknout by totiž mělo v parčíku naproti autobusové zastávceu stadionu na městském pozemku, o který se SPOS stará. „Travnaté plochy tam stejně sečeme, tak bychom údržbu zajišťovali dál. A dá se předpokládat, že bychom zajišťovali každoroční revize,“ dodal Pavel Stejskal.

Místo bylo vybrané jako nejvhodnější i proto, že tam jsou vzrostlé stromy, které by v létě sportujícím lidem zajistily potřebný stín.