Zastupitelé se během diskuze pozastavili nad tím, jak co nejlépe ošetřit to, co schválili na svém minulém jednání, a sice že v budově nebude zřízeno pobytové zařízení pro psychiatrické pacienty. Kromě výběru nejvyšší nabídky tedy také přijali usnesení, že si vyhrazují schválení kupní smlouvy.

Zastupitel Jiří Lejčar (KSČM) kvitoval záměr podnikatelů, že chtějí zachovat architektonickou tvář budovy. Ta však podle jiného zastupitele a památkáře Jiřího Hladkého (Volba pro město) není ničím vzácným. „Investor by musel 4. patro objektu zbourat a vrátit tam původní střechu. Dnes už jsou jen dvě věci, které jsou na budově zajímavé, a to znaky města, jinak to nemá s architekturou společného nic," komentoval Jiří Hladký.

V rámci diskuze se objevil také názor, že by neměly být jediným kritériem výběru peníze. Zastupitel Zdeněk Kulič (ODS) ale připomněl, že by se mělo rozhodovat pouze na základě nabízené ceny, protože jiné podmínky (kromě toho, že zde nebude pobytové zařízení pro psychiatrické pacienty) zastupitelstvo nenastavilo. „V případě, že oba splňují podmínky, mělo by se to prodat za vyšší nabídku," dodal Zdeněk Kulič.

Podnikatelé Marek Anděl a Martin Lopata chtějí objekt využít zčásti jako bytový dům, administrativní prostory a mimo jiné zde má vzniknout výukové centrum s interaktivním technickým muzeem.

Druhou nabídku na koupi budov (8 milionů) dala společnost Domov Písek, která chtěla zřídit domov pro seniory.