Od loňského října zatím vykonává funkci jednatele SPOSu za odvolaného Petra Zelenku z pověření rady starosta Ivan Radosta. Funkci předá Pavlu Stejskalovi1. dubna. „Všichniz kandidátů předložili své koncepce a splnili nějaké očekávání, na každého z nich měla rada třicet minut, aby ho vyslechla. Dva kandidáti, kteří postoupili do finále, podstoupili šestapůlhodinovou psychodiagnostiku se specialistou. Pavel Stejskal získal nejvyšší počet bodů,“ uvedl starosta Ivan Radosta.

Budoucí jednatel SPOSu Pavel Stejskal pracuje na odboru investic a správy majetku jako investiční technik. Proto bude podle tajemnice městského úřadu Vladimíry Štorkové vyhlášené výběrové řízení na jeho stávající pozici.

Změn ohledně zaměstnanců úřadu je v současné době více. Například na odboru životního prostředí nahradila referenta lesního hospodářství a myslivosti Tomáše Kakose, který ukončil pracovní poměr k 31. lednu, Michaela Šídová. Za další dva pracovníky, kteří se rozhodli z úřadu odejít, byly vybrány ve výběrovém řízení Ludmila Komárková na odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny, a Eva Kotrbová na odbor investic a správy majetku.

„Tento čtvrtrok je náročný především pro vedoucí odboru životního prostředí Andreu Ruckou, protože jí tři pracovníci odcházejí a další nastupují. Ještě bude odcházet na mateřskou dovolenou Barbora Kukačová, která má na starosti vodní hospodářství, a nastoupí za ní pan Maňhal,“ uvedla Vladimíra Štorková. Podobnou situaci podle ní bude řešit i vedoucí odboru investic a majetku David Lukeš.