Dosavadní starosta Zdeněk Bárta už ve volbách nekandidoval, ale do poslední chvíle pracoval pro město naplno. Teď už bývalá místostarostka Marie Hrdinová bude dál pro město pracovat jako radní a předsedkyně finančního výboru.

Do pětičlenné rady byli dále zvoleni Antonín Suchan a Milena Doupovcová.

Zastupitelé schválili tříčlenný finanční výbor a pětičlenný kontrolní výbor. Ve finančním výboru je kromě Marie Hrdinové ještě Dana Čandová a František Jonák. Předsedkyní kontrolního výboru je zvolená Petra Sejáková a členy Jan Dvořák, Jiří Jílek, Antonín Suchan a Věra Drnková.

Hlasovalo se také o odměnách pro neuvolněné členy zastupitelstva včetně jejich krácení v případě, že se zastupitel nedostaví na jednání a řádně se předtím neomluví. Pro případ, že bude mít nědo více funcí, bude dostávat odměnu v souhrnu až do tří funkcí.

Částky vycházejí z dosavadních odměn neuvolněných zastupitelů. Zastupitelé schválili návrh starosty Josefa Vejšického na jejich navýšení o sedm procent vzhledem k tomu, že by tak museli podle nového zákona učinit v lednu. Neuvolněný místostarosta bude mít 10 757 korun, člen rady 1459 korun, předseda výboru 1248 korun, členové výborů 214 korun, členové zastupitelstva 495 korun.