Soutěžní klání začalo nástupem soutěžících družstev, starosta OSH Písek Jiří Heinrich je přivítal a popřál hodně štěstí v soutěži. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 družstev, z toho 9 družstev mužů a 5 družstev žen.

Soutěž byla zakončena slavnostním nástupem všech družstev, kde došlo i na ocenění soutěžících dle jejich výkonu. A jak to dopadlo?

V kategorii OPEN muži – 1. Dobrošov 30,37 2. Krč 33,64 3. Skály 34,53 4. Mirovice 52,00 5. Milenovice 102,79

V kategorii Klasik muži – 1. Cigler Team 36,62 2. Osek 43,66 3. Přeborov 47,95 4. Zbelítov 49,79

V kategorii OPEN ženy – 1. Podolí I 36,44

V kategorii Klasik ženy – 1. Nový Dvůr 33,36 2. Zbelítov 38,26 3. Milevsko 43,96 4. Kestřany 54,74

Poděkování patří pořádajícímu SDH Zbelítov, všem soutěžícím, rozhodčím a divákům za účast. Třetí kolo se uskuteční 15.srpna ve Skalách.

Miloslav Uhlík