„Při této příležitosti připravujeme slavnostní předání hasičského auta s přívěsem s vybavením pro hašení,“ prozradil starosta Vladimír Huptych.

Pro hasiče vybrali Ford Tranzit na přepravu osobs požárním přívěsem u firmy Auto Vinkler za cenu 1,14 milionu korun. Používat je budou pro zásahovou jednotku a přepravu malých hasičů. Podle Vladimíra Huptycha mají na vše přislíbenou dotaci od Hasičského záchranného sboru ve výši 450 tisíc korun. Druhou žádost si podali i na kraj, a to o 300 tisíc korun. Zbývající část doplatí obec.

K dobrému průběhu oslav by výrazně přispělo i to, kdyby se našel vhodný nájemce pro zdejší hostinec Na zbrojnici. Vladimíra Huptycha trápí, že ho stále nemají. A to i přesto, že je hospoda zrestaurovaná a vybavená EET pokladnou.

Lidé ve Vráži žijí bohatým kulturním životem a rádi by se v hospodě scházeli i mimo akce, pro které zatím zajišťuje zázemí obec.