Vítaly se rodiny Terezky Vlnaté, Martínka Kuťky, Jakuba Neumanna, Františka Chochole a Tomáška Kojetína.

Po úvodním slovu paní starostky obce vystoupila s kulturním programem děvčata pod vedením paní Jaroslavy Smolové. Dále rodiče byli vyzváni se podepsat do pamětní knihy obce, maminky dostaly květiny a tatínkové pamětní stříbrné mince.

Další vítání občánků je plánované na jaro/léto 2018, kdy bychom měli přivítat další tři děti.

Jana Pišingerová