Děti tu soutěžily o sladké odměny, v průběhu se podávalo občerstvení - špekáčky a klobásy.

Ve Vlastci se rozloučili  s prázdninami.

Na závěr se již tradičně účastníci ochladili vodou.

Děkuji všem za účast a obětavou pomoc všech zastupitelů.

Jana Pišingerová, starostka obce