Starostka obce Jana Pišingerová přivítala Amálii Skalovou a Annu a Marianu Kuťkovy, které doprovázely jejich rodiny.

Po úvodním slovu starostky vystoupila s kulturním programem děvčata pod vedením Jaroslavy Smolové a Lucie Hláváčkové z Mateřské školy v Oslově. Rodiče nových občánků se pak podepsali do pamětní knihy obce, maminky dostaly květiny a tatínkové pamětní stříbrné mince.