Obce z Písecka byly ve velké přesile, ale příliš to nezužitkovaly. Soutěž Vesnice roku 2014 zná své vítěze, mezi které se vklínil jen Osek. Vyhrál  Diplom za vzorné vedení obecní kroniky.

O tu se tři roky stará Ivana Pleskačová. „To je překvapení. Vůbec jsme to nečekali vzhledem k tomu, že jsme loni získali ocenění za knihovnu," hodnotila kronikářka Ivana Pleskačová, která se o úspěchu dozvěděla od Píseckého deníku.

Stejně jako starosta Pavel Procházka, který také neskrýval radost.  „Ocenění znamená, že Ivana Pleskačová vede kroniku dobře a má o to zájem," reagoval Pavel Procházka.

Výjimečnost kroniky tkví podle Ivany Pleskačové v několika věcech.  „Děláme obsáhlé přílohy, které tvoří fotografie či výstřižky z novin, a dále necháváme do kroniky dělat kresby a píšeme ji ručně," vysvětlila kronikářka.

Pro Osek je to druhé ocenění při druhé účasti.

Do letošního jihočeského kola soutěže Vesnice roku 2014 se přihlásilo 42 obcí, z toho 18 jich bylo z Písecka.

ČESTNÁ UZNÁNÍ
Bernartice –  za zachování novodobé historie obce
Borovany –  za bohatý společenský život v obci
Branice –  občankám obce Branice za zachování řemeslných lidových tradic
Horosedly –  za opravu kaple sv. Jana Nepomuckého
Kestřany –  za pořádání tradiční akce Rýžování zlata na Otavě
Kluky – za  kreativitu při péči o krajinu
Křenovice – za obnovení lesního divadla
Kučeř –   za vzájemnou pospolitost v obci
Nerestce – za péči o krajinu
Přeborov –  za péči o zeleň na veřejných prostranstvích
Přeštěnice – za pečlivou údržbu zeleně v obci
Sepekov –  za spolupráci městyse s farností
Skály –  za pořádání letních táborů pro děti
Smetanova Lhota –  za spolupráci s terapeutickou léčebnou
Tálín – za podporu činnosti obnoveného SDH
Zbelítov – za zapojení dětí do života obce
Zvíkovské Podhradí –  za péči o veřejnou infrastrukturu v obci

Další výsledky:

Bílá stuha– za činnost mládeže, obec Čestice, okres Strakonice
Modrá stuha– za společenský život, obec Cehnice, okres Strakonice
Oranžová stuha– za spolupráci obce a zemědělského subjektu, obec Skalice, okres Tábor
Zelená stuha– za péči o zeleň a životní prostředí, obec Zvíkov, okres České Budějovice
Cena naděje pro živý venkov– za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích, obec Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
Zlatá cihlav Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova, obec Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny, obec Křemže, okres České Budějovice
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky, obec Osek, okres Písek
Diplom za péči o kulturní dědictví, obec Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov