Malá galerie Sladovny představuje až do konce března další součást jeho tvorby – výběr z celoživotního kreslení. Najdeme tu například portrét umělcovy maminky Anežky Novotné nebo obrázky ze Švýcarska a Rumunska. Hodně obrázků je z Písku. „Jan Novotný do Písku patří , a to nejen svými drlíčovskými kořeny a ateliérem v sousedství synagogy v Soukenické ulici,“ řekl při vernisáži předseda Prácheňské umělecké besedy Andrej Rády a pokračoval. „Klika vrátek jeho ateliéru je pravidelně leštěna návštěvami, dvorek ateliéru se stal dějištěm nejedné úspěšné akce a navštívili jej osobnosti české kultury, které by jinak do Písku možná nepřišly,“

Pro Novotného budoucí výtvarnou činnost se stala výchozí právě kresba, ve které se zdokonaloval po vedením Františka Janovského a profesora Josefa Velenovského, portrét pak studoval u F. R. Dragouna. Od kreseb přešel k reliéfu a práci se dřevem, která se stala další etapou umělcova hledání a nalézání. Z jeho dílny vycházejí také loutky, spolupracoval s píseckou Filmovou školou v oboru výtvarná animace.

Vedle výtvarné činnosti Jan Novotný působil jako pedagog na Střední průmyslové škole a Vyšší odborní škole ve Volyni. „Ve škole tehdy pro obor nábytkářství, nyní design interiéru mnoho neměli. Chyběla i odborná literatura. Snažil jsem se tuto mezeru alespoň vydáním skript Základy řezbářství Od náčrtu k soše.

V kulturním programu na vernisáži ve Sladovně vystoupili houslista Oldřich Vlček a Andrea Kautzká (umělecký přednes).