V největším výstavním sále Galerie hrou postavili silnici, vybudovali domy a zaparkovali makety policejního auta, hasičské cisterny a sanitky a všechna vozidla IZS propojili vysílačkami tak, aby mohla komunikovat s centrálním dispečinkem.

Návštěvníci expozice si mohou hrát v ulicích, mohou se vžít do role policisty, záchranáře, hasiče, ale také do role zraněné nebo jinak ohrožené osoby, kterou složky IZS přijedou zachránit. Děti se mohou bavit volnou hrou, výrobou rekvizit či animačním programem, během kterého řeší zinscenovanou situaci. Z návštěvy výstavy Já, hrdina si také odnesou povědomí o tom, co v krizových situacích dělat v reálném životě.