Využije se část Sladovny ke komerčním účelům a nebo  se zde soustředí alternativní kultura a aktivity? Na tyto otázky se stále ještě hledá odpověď.

Jedna z dominant města – již zčásti slouží k pořádání výstav, koncertů,  přednášek a dalších společenských akcí. Zatím ale jen  část objektu, na jejíž rekonstrukci  přispěla Evropská  unie a stát.

„Chodím do Sladovny často s dětmi, mohou si zde hrát nebo prohlížet obrázky, které znají z knížek. Ale chybí tady koutek na odpočinek a občerstvení," uvedla Helena Hanušová z Písku.

Ta by mohla být v druhé části Sladovny, kterou rozsáhlé stavební úpravy  teprve čekají. Ale před tím by mělo být jasné, k jakým účelům se budou rekonstruovat.  Podle většiny zastupitelů by Sladovna měla být prostorem s atraktivním kulturním programem a navázat tak na původní vizi jako Centra dětské ilustrace. Měla by co nejdříve ožít platícími návštěvníky a stát se destinací   zejména pro rodiny s dětmi.

S novým podnětem  přišla komise pro urbanismus a rozvoj města, jejímiž členy jsou převážně architekti. „Dosud nezrekonstruovaná část objektu by měla sloužit výhradně jako nekomerční prostor pro občany  města a regionu," zdůraznil  zastupitel za ODS a předseda  komise Miroslav Sládek.

Podle názoru komise by se první nadzemní podlaží   mělo dočasně využít pro soustředění alternativní kultury a aktivit, které  nemají stálé místo. Stabilní funkční náplň by měl nabídnout soukromý  podnikatelský subjekt.