„Nemáme je momentálně u nás. Jsou v kostele Panny Marie pod řetězem na Malé straně v Praze. Tam se na ně hraje a ještě se dolaďují," zmínila starostka Horosedel Lada Hašková.

Varhany se vrátily do Horosedel na mši, která se uskuteční v neděli 21. října v rámci posvícenské slavnosti. Na varhany se bude hrát v kapli sv. Jana Nepomuckého, kam patří.

Od 14 hodin bude Vojtěch Eliáš v kapli sloužit mši svatou. Na opravený varhanní positiv zahraje Jaroslav Eliáš a na klarinet ho doprovodí Petr Štěpánek.

Po bohoslužbě zazní skladby pro trubku a varhany v podání profesora AMU Praha Pavla Černého (varhany) a sólotrumpetisty České filharmonie Zdeňka Šedivého (trubka).

Jelikož čeká kapli sv. Jana Nepomuckého v následujících dvou letech rekonstrukce, přemístí se varhany  na tu dobu ještě zpátky do Prahy.
Oprava varhan, které byly úplně zničené, přišla na sto čtyřicet tisíc korun. Téměř všechno se podařilo vybrat díky sponzorům. „Dvacet tisíc korun dala obec, zbytek sponzoři. Hodně přispívali místní lidé. Každý dal, kolik mohl," doplnila starostka obce.

Varhany jsou z roku 1716, patřily příbramskému mistrovi Ondřeji Koksteinovi.