V letošním roce nejmladší děti předvedly pohybové vyžití při říkadlech a zahrály pohádku O budce. Ve druhé třídě měli rodiče možnost vidět pohádku Stromeček a pásmo říkadel a písní s vánoční tématikou.

Třída předškoláků zahrála pohádku O Nebavíně.

Jitka Nosková