Projektanti i stavební firma to respektují. Jenomže potom zbytečně padne několik stromů najednou. V noci z úterka na středu zatím neznámí vandalové vážně poškodili všech osm tisů v lokalitě Bakaláře, konkrétně mezi bývalým jezírkem a pomníkem lva. Velké větve jsou nařízlé, ty malé vandalové oddělili úplně.

Pracovníci odboru životního prostředí MÚ a Městských služeb Písek se pokusí jehličnany zachránit. „Nyní se odstraní nařízlé větve a rány se začistí. Tisy patří ke stromům, které dobře obrůstají. Ty na Bakalářích jsou už dost staré a nevíme, jaké je podloží. Výsledek uvidíme až na jaře," vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí MÚ Miloslav Šatra a dodal: „Město opět prosí občany o pomoc při hledání pachatele."

Pokud se stromy nepodaří zachránit, budou zde opět vysazeny tisy.