Pozváno bylo 68 delegátů tělovýchovných jednot a sportovních klubů, přítomných jich bylo nakonec 35. Jednání zástupců jednotlivých TJ a SK tak bylo usnášeníschopné.

Dále bylo na Valné hromadě přítomno všech šest pozvaných zástupců okresních svazů i devět členů Výkonného výboru okresního svazu ČUS včetně Okresní revizní komise v čele s její předsedkyní Jitkou Budínovou.

Valnou hromadu zahájil řídící Vratislav Peklo a kromě všech přítomných přivítal jako hosta Zdeňka Krátkého z VV ČUS Praha.

Po schválení programu bylo zvoleno pracovní předsednictvo Valné hromady ve složení Vratislav Peklo, Romana Halamová, Jitka Budínová, Zdeněk Krátký a Josef Fuka. Předsedou mandátové a návrhové komise byl zvolen Zdeněk Bárta a jejími členy se staly Jarmila Hoštičková a Ludmila Doubková.

Po zvolení potřebných komisí si slovo vzala předsedkyně VV OS ČUS v Písku Romana Halamová, která přítomným delegátům přednesla svou zprávu o činnosti Výkonného výboru OS ČUS od minulé Valné hromady.

Zprávu revizní komise OS ČUS v Písku přednesla její předsedkyně Jitka Budínová, která konstatovala, že kontrola účetnictví a pokladny OS ČUS Písek, účetní doklady jsou řádně vedeny a nebyly zjištěny nedostatky.

Následně pak Valná hromada odsouhlasila pětisetkorunový členský příspěvek TJ a SK splatný do konce roku 2018.

V následující bodu programu vystoupil Zdeněk Krátký z České unie sportu Praha. V diskusi měli někteří delegáti otázky na přítomného zástupce VV ČUS Praha, který jim vše fundovaně zodpověděl.

Součástí jednání bylo rovněž vyhodnocení osobností TJ, které byly navrženy svými TJ a schváleny VV OS ČUS Písek. Čestná uznání a věcné dary obdrželi z rukou předsedkyně OS ČUS Romany Halamové, místopředsedy OS ČUS Josefa Fuky a Zdeňka Krátkého z ČUS Praha tito tělovýchovní pracovníci a trenéři: Za SK Skály to byl Jaroslav Kubec, předseda SK až do roku 1999. Za TJ Sokol Branice převzal ocenění Antonín Zdeněk, dlouholetý funkcionář místní TJ, fotbalového oddílu, který se podílel na vybudování branického sportovního areálu. Za Athletic club Čimelice byl oceněn Jan Račan, dlouholetý předseda atletického oddílu, funkcionář, atlet, organizátor a rozhodčí, zakladatel Mikulášského běhu a propagátor čimelické atletiky, který vychoval spoustu výborných atletů. Ocenění se dočkal také Jaroslav Suchan z TJ Sokol Bernartice, který je dlouholetým předsedou místní TJ, fotbalovým funkcionářem, jenž se podílel na rozvoji bernartického fotbalu.

Za SKP Písek měl ocenění převzít Jaroslav Durčák, bronzový medailista z MS 1986 v zápase řecko-římském a člen klubu olympioniků Jihočeského kraje, z pracovních důvodů se ale nemohl zúčastnit. Ocenění si převezme později.

Poté svou zprávu přednesl předseda mandátové a návrhové komise Zdeněk Bárta.

Valné hromady se z celkového počtu 84 pozvaných dostavilo 41 přítomných s hlasem rozhodujícím, devět s hlasem poradním. Ze šesti pozvaných svazů přišlo šest zástupců, z deseti členů VV a RK OS jich bylo přítomno devět a dále přišli čtyři hosté.

Návrh na usnesení Valné hromady byl všemi delegáty schválen. Celou Valnou hromadu následně uzavřel Vratislav Peklo.