U kapličky sv. Barbory byly staré a poškozené kaštany nahrazeny novými. Ve spodní části návsi, v parku před budovou základní školy, jsou nové habry a keře, místo u památníku před školou bylo také upraveno.
Další úpravy se týkaly výjezdu z budovy požární zbrojnice. Zde budou práce dokončeny po plánované demolici komína a zahájení rekonstrukce budovy bývalé kotelny na sklad komunální techniky, kde čekáme na stavební povolení.

Petr Kápl, starosta obce Záhoří