Nápad na jeho uskutečnění vzešel při parlamenťácké schůzce už v listopadu 2018. Vzhledem k tomu, že to byla první akce tohoto druhu, panovalo mezi všemi parlamenťáky velké napětí, jestli se jarmark vydaří, jestli přijde dost návštěvníků, jestli bude o výrobky zájem…

Všechny obavy byly liché: návštěvníků přišlo opravdu hodně. Zdařilé výrobky se na prodejních stolcích nestačily ani “ohřát”.

Ovšem to, že se akce skutečně vyvedla, není jen zásluhou žákovského parlamentu, ale i díky silné podpoře “dospěláků”. Učitelé, asistenti a vychovatelé dětem pomáhali při tvorbě výrobků. Důležitou součástí podpory bylo propojení rodičů se školou. Někteří se zapojili už do příprav jarmarku, někteří během jarmarku už navrhovali, jak by mohl vypadat jarmark příští, nabízeli pomoc. Všem patří velký dík!

Tento školní rok chystá škola ještě sběr papíru. O tom, na jaké účely poputují získané peníze z jarmarku i ze sběru, rozhodnou žáci a žákyně právě skrze žákovský parlament.

Drahoslava Hauserová