Všichni společně si užili spoustu zábavy, tance a soutěží. Za pomoci dětí a paní kuchařky ze školní jídelny bylo připravené výborné sladké občerstvení, po kterém se jen zaprášilo. Na závěr karnevalu byla i díky našim sponzorům bohatá tombola. Svoje štěstí v podobě malého dárku nebo úkolu si děti mohly vytočit na zábavném kole štěstí.

Týden na to 26. února se konala další akce školní družiny, a sice 1. masopustní průvod obcí Záhoří.

Do kroku hrála kapela vedená p. asistentem Kolářem. Za zpěvu lidových písní a zvuku tamburín, bubínků a řehtaček se žáci, učitelé, děti z MŠ, rodiče a místní obyvatelé vydali na průvod obcí. První zastávka byla školní jídelna, kde všechny masky dostaly sladkou dobrotu připravenou paní kuchařkou Šedivou. Další zastávkou byl Dům s pečovatelskou službou, kde všichni zazpívali místním seniorům. Průvod pokračoval na obecní úřad, kde nás uvítali úsměvem a sladkostmi.

Závěrem průvodu byl navštíven místní obchod, poté fara, kde pan farář masky pozdravil a obdaroval. Během průvodu masky nabízely kolemjdoucím i projíždějícím řidičům malé občerstvení, připravené učiteli a rodiči. Bylo veselo, počasí přálo a všem se líbilo.

Díky účastníkům za skvělou atmosféru! Tak tedy zase za rok v maskách ve stejný čas, na stejném místě.

Drahoslava Hauserová