K tomu však bylo třeba, aby písečtí radní schválili výjimku funkčního využití budovy. Vyhláška totiž udává, že by zde měly být jak nebytové prostory, tak i bytové. Majitel ale chce objekt plně využít pro nebytové prostory, přesněji ordinace.

Radní města se rozhodli výjimku udělit. „Kdyby šlo jen o lékárnu, asi by to bylo jiné, těch je tady dost. Ale ordinace schází. Osobně bych uvítala, kdyby tam bylo zubní a oční, těch je v Písku nedostatek,“ zmínila starostka Eva Vanžurová.

Objekt se v současné době rekonstruuje, nicméně dokončení záměru stojí v cestě také územní plán. Ten také říká, že má být dům zčásti využit k bydlení. „Připomínku k územnímu plánu už jsme podali,“ podotkl jednatel společnosti Zdraví – fit Jan Kolář.