Pozváno bylo 148 žáků, kteří v tomto školním roce dosáhli skvělých výsledků v různých typech soutěží – od sportovních a uměleckých přes olympiády z různých předmětů po odborné soutěže. Starosta žákům a studentům poděkoval za skvělou reprezentaci jejich školy a města Písku a popřál jim spoustu dalších úspěchů. Zmínil také, že poděkování patří také jejich pedagogům, kteří se dětem soustavně věnují, a rodičům, kteří je v jejich úsilí podporují.

Setkání se účastní žáci, kteří dosáhli předních příček v krajských, republikových či mezinárodních soutěžích. Žáci píseckých základních škol byli velmi úspěšní v řadě sportovních disciplín od atletiky, přes basketbal po přespolní běh. Úspěšní byli i ve čtenářských, literárních či recitačních soutěžích, dali o sobě vědět i v krajském kole olympiády v němčině nebo v matematické soutěži. Na setkání byli tradičně zastoupeni i nadaní výtvarníci.

Středoškoláci pak sbírali úspěchy nejen na poli sportovním, například v různých střeleckých disciplínách či jezdecké všestrannosti, ale i v řadě odborných soutěží. Obsazovali přední příčky například v olympiádách z dějepisu, zeměpisu a angličtiny nebo soutěžích zaměřených na účetnictví a programování webu. Úspěšní byli i v kláních fiktivních firem, soutěžích cukrářů, zedníků či v jízdě zručnosti na traktoru.

Petra Měšťanová