Mimo jiné se stala příležitostí ke slavnostnímu svěcení nových obecních symbolů, a sice znaku a praporu. Ty pro obec navrhli pracovníci Prácheňskému muzea v Písku. Vybraný znak zobrazuje pro obec typický Tálínský rybník se stavidlem a nad ním dva duby.