Kámen je vedle dřeva podle Jiřího Hladkého nejstarším stavebním materiálem, kterým lidé také zkrášlovali příbytky, parky, veřejná prostranství a reprezentační budovy. Nejvíce soch, sloupů, kašen a portálů pochází z období baroka a právě Písecko je na tato díla bohaté. Řeč bude také o erbech a Jiří Hladký slibuje, že nebude chybět ani nějaká záhada. Pořad Všechno z kamene, pořádaný spolkem Přátelé Kamenného mostu, se bude opakovat ve středu 10. března opět od 18.45 hodin.