Na jednání kulturní komise, která je poradním orgánem rady města, zazněl dotaz členky Radovany Srchové o rozšíření otevírací doby knihovny o soboty, když knihovna přijala novou pracovnici.

Podle vysvětlení ředitelky Městské knihovny Milevsko Petry Bláhové je ale její pracovní náplň jiná. „Nová zaměstnankyně nebyla přijata na pozici knihovnice, ale knihovního lektora zaměřeného na podporu čtenářství u dětí v mateřských, základních a středních škol Milevska a okolí. Tento pracovník má jinou pracovní náplň, než je poskytování knihovnických služeb," vysvětlila Petra Bláhová.

Nicméně předseda kulturní komise Jiří Kálal považuje nápad na rozšíření provozní doby o soboty za ten, který stojí za úvahu. „Jsou pracující lidé, kteří provozní dobu knihovny nestíhají, nebo studenti, kteří se do Milevska vrací na víkendy, ale samozřejmě záleží na možnostech knihovna a na financích. Námět beru jako vhodný k dalšímu zkoumání," konstatoval předseda kulturní komise Jiří Kálal.

Petra Bláhová odpověděla, že sobotní provoz v knihovně v současné době neplánují. „Po zmapování situace jsme došli k závěru, že by tato služba nebyla dostatečně využívána," argumentovala s tím, že totéž platí o prodloužení pracovní doby ve všedních dnech – půl hodiny až hodinu před 17. hodinou, kdy se knihovna uzavírá, je její návštěvnost velice nízká.

Naopak knihovna by ráda pořídila Bibliobox, který by umožňoval vrátit knihy kdykoli. „Bohužel nemáme prostory, kam bychom Bibliobox mohli umístit, neboť vstupní prostor do knihovny v přízemí budovy nám nepatří a vestibul nad schody musí být mimo provozní dobu knihovny uzavřen z důvodu umístění výstav," dodala ředitelka Petra Bláhová.

Milevská městská knihovna je otevřená čtyři dny v týdnu s tím, že ve čtvrtek jsou zavřená oddělení pro dospělé a děti a v úterý pobočka knihovny v domě kultury.