Těm, kteří se ve velké konkurenci ostatních škol umístili na medailových pozicích, vyjádřil osobní uznání za jejich výkony. Poděkování patřilo i těm, kteří vzorně reprezentovali školu i obec po celou dobu jejich školní docházky:

Erik Cimfe, 9.třída - 1. místo v okresním kole Přehlídky mladých recitátorů, čestné uznání v krajském kole Přehlídky mladých recitátorů. Nesoutěžní vystoupení na přehlídce Enersol v Táboře, účast na Mezinárodní technické olympiádě v Krakově

Sofie Vaněčková, 7. třída - 2. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce

Kristýna Mikšovská, 4. třída - čestné uznání v okresním kole Přehlídky mladých recitátorů

Kateřina Bendová a Michal Hanák, 9. třída - vzorná reprezentace školy a obce v soutěžích a veřejných vystoupeních po celou dobu školní docházky

V obřadní síni městyse převzali ocenění žáci školy drobné dárky. Blahopřejeme!

Ivana Šťastná