Rybáři společnosti BioFish mají stále plné ruce práce na rybníku Tovaryš u Sepekova. Důvodem je úhyn ryb, jehož příčina se stále vyšetřuje. „Problémy jsme zjistili v pátek, kdy začaly hynout ryby, ale je možné, že ke kontaminaci vody docházelo už od úterý,“ uvedl jednatel společnosti BioFish Petr Tůma. V pondělí jim pomáhali odklízet z hladiny uhynulé ryby dobrovolní hasiči z Milevska.

Kontaminaci pravděpodobně způsobila voda z Milevského potoka, který rybníkem protéká. Tuto domněnku potvrdil i místostarosta Milevska Michal Horek. „Minulé úterý odebírali pracovníci Povodí Vltavy vzorky vody z Milevského potoka v rámci pravidelného monitoringu a ve čtvrtek nás upozorňovali na výrazné znečištění a v pátek nám z firmy BioFish ohlásili kalamitu,“ vysvětlil Michal Horek.

Milevský potok je dlouhodobě zařazený do 5. třídy znečištění. Povodí Vltavy doporučilo městu, aby provozovatel kanalizace a vodovodu, tedy společnost Čevak hledal příčinu kontaminace vody v potoce. „Firma Čevak doporučila jako první krok průzkum dešťové kanalizace a zatrubnění některých vodotečí napojených na Milevský potok a identifikovat načerno připojené kanalizační přípojky,“ upřesnil Michal Horek. V tomto směru už potřebné kroky Čevak započal, může to být ale běh na dlouhou trať. Zatím se čeká na výsledky rozboru vody, které by mohly napomoci objasnit, co kontaminaci vody způsobilo. „Buď někdo něco do potoka vypustil nebo mohlo dojít k výplachu nějakých látek po bouřce,“ dodal Michal Horek s tím, že se zatím odborníci přiklánějí k jednorázovému problému.

To si myslí i Petr Tůma. „Podobná situace se stala asi před deseti lety, kdy voda z Milevského potoka způsobila úhyn ryb v rybníce Tovaryš. Tehdy předchůdce Čevaku, 1.JVS, zjistil, že při nějaké poruše přetekly některé odlehčovací kanály. Tehdy nám 1.JVS uhradila kompenzace,“ připomněl Petr Tůma.

V současné době zatím škody sečtené nemají. Čekají stejně jako zástupci města a odboru životního prostředí na výsledky rozborů vody. Situací se zabývá také inspektorát životního prostředí a Policie ČR.

Rybník Tovaryš má společnost BioFish pronajatý od Královské kanonie premonstrátů na Strahově.