Jak název rubriky napovídá, ti, kteří se v ní objevují, si otázky předávají jako štafetový kolík.  Dnes na otázky Lucie Pokorné odpovídá učitelka zpěvu  Darina Vrbová.

V kolika letech  a proč jste se začala věnovat hudbě?
  
Jako dítě jsem navštěvovala pěvecký sbor a zpěv mě bavil. Skutečně jsem se ale o hudbu začala zajímat až ve 14 letech, což je celkem výjimečné. Na jedné soutěži mě ,,objevila"  písecká učitelka zpěvu Jarmila Slabová a přivedla mě k myšlence, že mé nadání je dar, který mám rozvíjet. Začala jsem navštěvovat  hodiny sólového zpěvu na konzervatoři, zúčastňovala se soutěží a také se začala věnovat trochu více hudební teorii, která mě do té doby jako každé dítě skutečně nebavila. Poté jsem zahájila denní studium konzervatoře a láska k hudbě všech žánrů mi již zůstala.

Jak vypadá klasická hodina zpěvu, co lze na zpěvu učit? 
  
To je otázka, kterou jsem během svého života slyšela již mnohokrát. Co se na hodinách zpěvu učí, že zpívat buď člověk umí, nebo neumí. Není to tak docela pravda. Hudební sluch má většina lidí, ale záleží, jak je v dětství rozvíjen. Dokonce ani v dospělosti není pozdě začít hudební sluch rozvíjet. Má-li však někdo obdarování na zpěv, nestačí jen mít hudební sluch a pěkný hlas, ale vědomě hlas zesilovat a zvětšovat rozsah, aby začal být tento dar skutečně něčím výjimečný. Toho lze docílit pomocí práce dechu a hlasu, vokálních a dechových cvičení, které jsou součástí každé pěvecké hodiny. Stálým opakováním  správných návyků si člověk fixuje základy  zpěvu a má tak základ pro interpretaci jakéhokoliv žánru.

Učíte v ZUŠ také něco jiného než sólový zpěv? 
  
Kromě sólového zpěvu v současné době vedu přípravné sbory Mandelinky a Berušky. V Mandelinkách jsou děti předškolního věku, v Beruškách pak děti prvních a druhých tříd. Také poskytuji hlasovou výchovu všem sborovým oddělením.

Vím, že od září se ZUŠ přemísťuje do nové moderní budovy. Těšíte se?
 
Ano i ne. Nová budova bude mít spoustu výhod – vše bude nové, větší, prostornější. Celková kapacita školy se navýší, budeme mít k dispozici taneční sál i novou sborovou učebnu, modernější a větší koncertní sál, sníží se nám náklady na energie. Já osobně se těším velmi na to, že ve třídě budu mít mnohem více světla a nebude zde přebytečná vlhkost, která nesvědčí zejména  zpěvákům alergikům. 
  Přesto, že výhody nové budovy převažují nad výhodami současné budovy, bude mi ta stávající chybět. Učím tady deset let a věřím, že každému bude chybět atmosféra tohoto místa a na nové místo si budeme muset všichni chvíli zvykat.

Dokázala byste porovnat přístup dětí ke zpěvu a chození do „lidovky" v době, kdy jste chodila vy sama, s dneškem?
  
Nevidím v tom tak zásadní rozdíl. Děti potřebují zejména motivaci k tomu, aby podávaly nějaké výkony. Konkrétně u zpěvu jsou v poslední době častou motivací různé pěvecké soutěže. Ale hlavní motivaci ke studiu by měl poskytnout učitel sám a to je věc, o kterou se u žáků snažím po celou dobu studia. Už od útlého věku je vedu k tomu, aby jasně věděli, proč se zpěvu věnují a co od toho očekávají, případně jak to využijí v budoucnu. Většina mých žáků se i po opuštění hudební školy věnuje zpěvu a hudbě jako takové nadále. Ať už na profesionální úrovni, v amatérských souborech či kapelách.

Máte nějaké své žáky, na které ráda vzpomínáte, a proč?
  
Ráda vzpomínám na všechny své žáky a s většinou zůstávám i nadále v kontaktu. Moji bývalí žáci mě často navštěvují a rádi se dělí o to, co je nového v jejich životě a co zrovna prožívají. A to je věc, která mě nejvíc těší.

Je něco, co byste na systému výuky žáků v ZUŠ chtěla změnit, zlepšit?
  
V nedávné době  se na naší škole začalo učit podle nového školního vzdělávacího programu, který jsme si sami vytvořili a díky němuž by se systém výuky měl v dohledné době dostatečně změnit a zlepšit.
Příště bude ve Štafetě Píseckého deníku odpovídat členka smyčcového orchestru PIKO Svatava Krämerová.

Odpovídá: Darina Vrbová
Narodila se v roce 1985 v Písku. Zde po dokončení základní školy nejprve studovala střední zdravotnickou školu, poté vystudovala obor operní zpěv na českobudějovické konzervatoři pod vedením Josefa Průdka. Po dokončení konzervatoře se dále věnovala  studiu zpěvu v Liberci u Svatavy Šubrtové. V současné době vyučuje sólový zpěv v Základní umělecké škole O. Ševčíka v Písku a  věnuje se  sólové koncertní činnosti.