Chelčického ulice bude pro auta průjezdná pouze jednosměrně, a to od křižovatky Budějovická - Budovcova - Chelčického - Komenského směrem na Velké náměstí. Chodců se práce nedotknou, chodníky budou zachovány po obou stranách komunikace.

Řidiči budou z Velkého náměstí vyjíždět Karlovou ulicí na Fügnerovo náměstí. "Půjde o výjezd přes pěší zónu, proto žádáme řidiče o zvýšenou pozornost," uvedla mluvčí písecké radnice Irena Malotová. Doplnila, že v Karlově ulici budou osazeny CITY bloky vymezující jízdní pruh. Z Fügnerova náměstí bude možné vyjet dál do ulic Tylova, Prokopova či Žižkova.

Předpokládané ukončení prací v Chelčického ulici je 24. července.