Městští strážníci se podle mluvčí radnice Petry Měšťanové zaměří na lokality na sídlišti Portyč, Jih, Sv. Václav, Dvořákovu ulici včetně vnitrobloků a chatovou oblast Vohybal.

„Žádáme majitele koček, aby svá zvířata v této době zabezpečili nebo viditelně označili, například barevným obojkem, aby je strážníci zbytečně neodchytili,“ apeluje David Schwedt z odboru životního prostředí.

Město kastraci toulavých dospělých koček z kolonií provádí podle mluvčí již osmým rokem. V roce 2021 přistoupilo k odchytům na jaře a na podzim, strážníci tehdy našli 22 koček, loni to bylo už 45. "Díky kastračnímu programu lze zabránit nežádoucímu rozmnožování toulavých koček a možnému šíření chorob, které jsou spojeny se zdravotními riziky pro domácí zvířata i pro člověka," pokračuje Petra Měšťanbová.

Veterinář kočky ošetři a načipuje

Každé zvíře totiž ošetří veterinář, podá mu přípravky proti parazitům, vykastruje ho a aplikuje mu podkožní registrační mikročip. „Ošetření proti parazitům ochrání volně žijící toulavou kočku na další období a výrazně zvýší kvalitu jejího života. Velkou výhodou je, že díky označení mikročipem máme přehled o volně žijících kočkách na území města,“ podotkl David Schwedt. Zvířata jsou po nezbytné rekonvalescenci vrácena zpět do lokality, kde byla odchycena.

Odchyt toulavých koček v Písku
Strážníci v Písku odchytávali toulavé kočky, občas to bylo o život

Kočky vždy odchytávají strážníci Městské policie Písek, kteří mají Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi. V žádném případě by je lidé neměli chytat sami, protože by tím porušili platnou legislativu.

INFOBOX Více informací k odchytu a kastraci toulavých koček poskytne Městská policie Písek, tel. 382 213 225 nebo odbor životního prostředí, tel. 382 330 661. Na tato telefonní čísla je také možné hlásit lokality s větším výskytem toulavých koček.

"Kastrační program je možné rozšířit o další lokality, a to právě na základě podnětů od občanů nebo osadních výborů. Všechny náklady spojené s kastračním programem, včetně očipování, odparazitování a preventivního ošetření, hradí město Písek z kapitoly odboru životního prostředí," dodala Petra Měšťanová.