Chodník byl postaven před čtyřmi lety, ale součástí stavebních prací nebyly sadové úpravy. Rok po jeho vybudování na místě vznikla květnatá louka a letos tu bylo vysazeno i nové stromořadí, které je tvořeno 22 kusy stromkovitých dřínů. Doplňují je hrušně a v centrální části pak bílá moruše. Do budoucna je v plánu instalace budek nebo krmítek nebo hmyzí domek.

„V tomto prostoru jsme viděli potenciál pro podporu hmyzu, ptactva a drobných živočichů, proto zde byla rok po dokončení chodníku založena květnatá louka. Loni poprvé naplno rozkvetla a začala nabízet potravu, úkryt a životní prostor hmyzu,“ uvedl koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň z odboru životního prostředí. Ovocné stromy nabídnou v této lokalitě další potravní možnosti pro ptactvo a drobné živočichy ukrývající se v okolních porostech. „Není nezvyklé potkat v těchto místech bažanty nebo zajíce, pro které je tento prostor oázou vedle vytíženého píseckého obchvatu,“ dodal Ondřej Kofroň.

Píseckou zeleň během jarních měsíců obohatilo také rekordních více než 120 nově vysazených stromů. Doplnily tak výpadky v uličních stromořadích a parcích, sázelo se ale také na nových místech nebo jako náhradní výsadba za pokácené dřeviny. Pracovníci Městských služeb Písek zasadili dříny, hrušně, liliovník, jerlín, červenolisté buky, jeřáby, sakury, olše, lísky, katalpy, ale také častěji používané duby, lípy, jasany, platany a habry.