Větší prostor na výstavě dostali především dva řezbáři - letos zesnulý písecký výtvarník Vladimír Müller a Jiří Janoušek, před několika lety zesnulý autor z Vodňan.

Jeden z vystavených betlémů mohou návštěvníci vidět vůbec poprvé. Jsou to pestrobarevné Příbramské jesličky z přelomu 19. a 20. století. "Před třemi lety jsme našli na půdě jednoho píseckého domu jesličky příbramských horníků. Vidíme v nich pastýře s typickými dlouhými troubami, kteří ohlašovali, že se narodil Ježíšek," popsal Jan Kouba z Prácheňského muzea.

Modely na výstavu betlémů do Písku zapůjčili soukromníci i některá jihočeská muzea.