Týkalo se to  ZŠ   Edvarda  Beneše a mateřské školy,  ZŠ Jana Husa a mateřské školy a ZŠ Svobodné a mateřské školy.

Na čtvrtečním  zasedání radní schválili jmenování nových ředitelů k 1. srpnu letošního roku. Ke změně dochází pouze u ZŠ Svobodná a mateřské školy, kde se  do konkurzního řízení přihlásili  tři uchazeči, dosavadní ředitelka Ilona Šťastná  mezi nimi nebyla. Na doporučení konkurzní komise byl do funkce ředitele jmenován Miloslav Machač, dosavadní učitel této  základní školy.

V ZŠ Edvarda  Beneše  zůstává ve funkci ředitelky Eva Vanžurová a v ZŠ Jana Husa bude nadále funkci ředitele vykonávat Jan Adámek.
Ve funkcích pokračují: V ZŠ T. G. Masaryka Jiří Kothánek,  v ZŠ J. K. Tyla Pavel Koc  a v ZŠ Tomáše Šobra Jana Máchalová.