Ve čtvrtek 20. června představil v píseckém kulturním domě aktivity, které nabízejí písecké spolky, oddíly či školy.