Policisté podle policejního mluvčího Jiřího Matznera budou pro zajištění veřejného pořádku situaci monitorovat. "Policisté se snaží předejít možným zbytečným konfliktům, a proto připomínají, že při aktuálně panujících vládních opatřeních je potřeba dodržet všechna omezení," apeluje Jiří Matzner.

Právo pokojně se shromažďovat je podle jeho slov aktuálně omezeno nejen počtem účastníků (max. 100), ale i místem jejich trvalého pobytu nebo bydliště a také časově. "Shromáždění se tak smějí zúčastnit pouze osoby s místem trvalého pobytu nebo bydliště v okrese Písek," zdůrazňuje policejní mluvčí a pokračoval: "Účastníkům shromáždění, kdy policie toto právo plně respektuje, připomínáme, že musí být ve skupinách nejvýše 20 osob. Mezi skupinami musí být zajištěn rozestup větší než dva metry a všichni jsou povinni mít nasazen předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest, například respirátor."

Policisté při přípravě tohoto opatření zaznamenali podle mluvčího snahy organizátorů shromáždění zajistit k účasti řadu osob z jiných okresů v rámci celé republiky. "Tato nerozumná snaha by se mohla odrazit na zhoršení epidemiologické situace především v samotném městě Písku," pokračuje Jiří Matzner.

Demonstranti z jiných okresů musí protestovat doma

Policisté tak budou všechna platná opatření kontrolovat, zaměří se především na skutečnost, aby se shromáždění účastnili skutečně jen osoby s místem trvalého pobytu nebo bydliště v okrese Písek, aby se neshromažďovalo více než 100 osob a aby účastníci shromáždění dbali předepsané ochrany dýchacích cest. "V případě porušení těchto pravidel jsou kompetentní úředníci Městského úřadu Písek připraveni shromáždění rozpustit," doplnil Jiří Matzner.