Důvodem odstávky je přepojování nového vodovodního řadu v Nádražní ulici na stávající vodovod.

"Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternou," informoval Pavel Čarek z Vodárenské správy Písek. Doplnil, že v průběhu dne může docházet v okolních částech města ke kolísání tlaku ve vodovodní síti, zákalu či k možnému úplnému přerušení dodávky pitné vody. "Doporučujeme odběratelům předzásobení se pitnou vodou," dodal.

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo provozovatele ČEVAK, a. s., č. tel. 800 120 112 – nepřetržitá havarijní služba.