Jedním z vytipovaných měst, kde by v budoucnu mohl vzniknout probační dům, je Písek. Jedná se o záměr Probační a mediační služby ČR. Zařízení by mělo být v budově v areálu hasičárny v ulici Samoty, která je ve vlastnictví státu.

Probační dům by měl kapacitu 20 osob. Soud by sem umisťoval některé z podmínečně propuštěných vězňů, kteří by si tak pod dohledem zvykali na běžný život i práci.

Záměr řešili písečtí radní na svém srpnovém jednání, avšak ovlivnit ho město v podstatě nemůže. „Doporučili jsme Probační a mediační službě splnit několik našich podmínek. Chceme, aby bývalé vězně motivovala k práci v místních firmách a pomohla jim vrátit se do jejich původních bydlišť,“ uvedl místostarosta Písku Petr Hladík.

Podle místostarosty Ondřeje Veselého by zde nebyli ubytováni lidé odsouzení za násilnou trestnou činnost. „Ve městě a okolí žije několik desítek podmíněně propuštěných osob, aniž by se o tom vědělo,“ zmínil Ondřej Veselý. V probačním domě budou podle jeho slov pod trvalým dohledem.

Probační a mediační služba ČR má v Písku uspořádat minimálně dvě veřejné besedy, kde projekt představí.