Dokonce Písečtí stihli vysadit v Palackého sadech tři Stromy svobody, ale hned druhý den se dozvěděli, že redaktor František Hanzlíček se při vyhlášení republiky z balkonu radnice mýlil. Chyběly mu přesné informace z Prahy. Do Písku přišlo vojsko, Hanzlíček skončil v šatlavě a vyšetřováni byli i radní včetně starosty Václava Špirhanzla. 28. října už byli Písečtí opatrnější a zprávu o vyhlášení samostatnosti si důkladně ověřili.

Za uplynulých sto let prošlo město nebývalým rozvojem, patrně největším ve své historii.

DO PÍSKU ZA PRACÍ
V roce 1918 zde žilo 16 tisíc obyvatel včetně početné vojenské posádky. V současnosti se už několik let počet obyvatel točí kolem 30 tisíc, a to už odsud vojáci dávno odešli. Lidé z okolních vesnic i vzdálenějších míst přicházeli do Písku za prací. Tehdejší firmy (tabáková továrna, fezovka, továrna na stroje a slévárna Karla Remara, Čadkova továrna na cukrovinky a další) se rychle rozvíjely a vznikaly také nové závody. Nejvíce pracovních příležitostí nabídl po roce 1948 zejména ženám pletařský podnik Jitex, hodně mužů bylo zase zaměstnáno ve strojírenském Kovosvitu. Po roce 1990 začaly v Písku investovat velké nadnárodní firmy, které postavily nové haly zejména v průmyslové zóně.

Příliv lidí do Písku si vyžádal poměrně velkou bytovou výstavbu. Postupně byla vybudována sídliště Gottwaldův prospekt (dnes M. Horákové), Za Kapličkou, Jih, Portyč, Hradiště a u Zemského hřebčince. Na okrajích města vyrostla síť supermarketů, což ale způsobilo zánik malých prodejen živnostníků v centru města.

PŘIBYLO ŠKOL
Písek byl už za habsburské monarchie centrem vzdělanosti, ale po vzniku samostatného státu a zejména v období po druhé světové válce se síť základních a středních škol ještě rozšířila. Město se může pochlubit tím, že má také vysokou školu – Filmovou akademii Miroslava Ondříčka. I nadále je Písek městem umělců. Vedle výtvarníků, kteří zde mají své ateliéry, se rozrostl počet regionálních spisovatelů.

Město, církev a soukromí majitelé investují hodně peněz do obnovy a údržby památek, které jsou stále větším lákadlem pro domácí a zejména zahraničí turisty. Dobrým hospodařením se daří udržet krásu píseckých lesů, které se vrátily do majetku města. Od jara do podzimu jsou veřejná prostranství zaplněná květy. Věřme, že i do budoucna bude Písek příjemným městem pro život svých obyvatel.