Galerie Dragoun v Písku připravuje na letní turistickou sezonu zajímavý umělecký počin: výstavu s názvem Učitelé a žáci, která nabídne nejen mimořádná umělecká díla, ale je i oslavou uměleckého dědictví a příležitostí pro návštěvníky z celé České republiky, aby se setkali s díly tří umělců, kteří formovali a stále formují české výtvarné umění. „Výstava mimo jiné osvětluje jedinečné vztahy mezi třemi významnými osobnostmi českého umění - Maxem Švabinským, ak. mal. Františkem Romanem Dragounem a ak. mal. Daliborem Říhánkem," uvedla za galerii Dáša Chourová s tím, že výstava, která nabídne díla všech jmenovaných, bude v Písku od 1. června do 1. září.

Max Švabinský – pilíř českého umění

Max Švabinský, jehož díla jsou v Písku vystavena vůbec poprvé, je považován za jednoho z pilířů českého umění. Narodil se v roce 1873 a během svého dlouhého a plodného života se vypracoval na mistra kresby a grafiky. Švabinský byl také uznávaným pedagogem, jehož vliv na české umělce byl a je nadále nezměrný. Jeho přístup k výuce byl založen na pečlivém studiu přírody a člověka, což ovlivnilo mnoho jeho studentů včetně Františka Romana Dragouna.

František Roman Dragoun – geniální portrétista a krajinář

Ak. mal. František Roman Dragoun, žák Maxe Švabinského, je známý svou schopností zachytit hloubku a emocionální intenzitu svých subjektů, což demonstruje v jeho portrétech a krajinomalbách. Dragounova tvorba je ovlivněna Švabinským, ale zároveň přináší nové perspektivy a techniky, které odrážejí jeho osobní zkušenosti a umělecký vývoj. V Písku, kde Dragoun prožil většinu svého života, se jeho dílo těší zvláštní úctě a obdivu.

Dalibor Říhánek – moderní interpretátor tradičních témat

Ak. mal. Dalibor Říhánek, Dragounův žák, ve své tvorbě pokračuje v linii svých učitelů, zároveň ale přistupuje k tradičním tématům s moderním úhlem pohledu. Jeho díla jsou často experimentální, kombinují tradiční techniky s moderními médii a reflektují současné společenské otázky. Říhánkova schopnost transformovat klasické inspirace do nového kontextu demonstruje význam uměleckého mentorství a jeho vliv na současné umělecké vyjádření.

Výstava Učitelé a žáci nabídne návštěvníkům nejen možnost obdivovat umělecká díla, ale také pochopit hlubší vztahy mezi učiteli a žáky a význam těchto vztahů pro tvorbu a vývoj umění. „Výstava bude doprovázena řadou kurátorských prohlídek a programů, které jsou přizpůsobeny všem věkovým skupinám," doplnila Dáša Chourová.

Víkend otevřených zahrad: Písek chystá prohlídky Palackého sadů i arboreta.
Víkend otevřených zahrad: Písek chystá prohlídky Palackého sadů i arboreta

Díla Maxe Švabinského vystavené na výstavě Učitelé a žáci pocházejí ze sbírek příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, Alšovy jihočeské galerie a od soukromých sběratelů. Vernisáž se koná v sobotu 1. června od 17 hodin.

Aktuální informace, informace o otevírací době galerie a vstupném najdou návštěvníci na webu www.galeriedragoun.cz nebo FB www.facebook.com/galeriedragoun.cz.